A sportfogastatippek.com Általános Szerződési Feltételei

Bevezetés

A jelen weboldalon található Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a sportfogastippek.com webhelyünk használatát, amely a sportfogastippek.com címen érhető el.

Ezek a feltételek teljes mértékben érvényesek, és hatással vannak a webhely használatára. A Weboldal használatával Ön elfogadja az itt leírt feltételeket. Nem használhatja ezt a webhelyet, ha nem ért egyet a Webhely Általános Szerződési Feltételeinek bármelyikével.

Kiskorúak vagy 18 éven aluli személyek nem használhatják ezt a webhelyet.

Szellemi tulajdonjogok

Az Ön tulajdonában lévő tartalom kivételével a jelen Feltételek értelmében a sportfogadastippek.com és/vagy licencadói birtokolják az ezen a webhelyen található összes szellemi tulajdonjogot és anyagot.

Ön csak az ezen a webhelyen található anyagok megtekintésére kap korlátozott engedélyt.

Korlátozások

Kifejezetten korlátozva van a következők mindegyikében:

  • a Webhely bármely anyagának közzététele bármely más médiában;
  • a Webhely bármely anyagának értékesítése, továbbengedélyezése és/vagy egyéb módon történő kereskedelmi forgalomba hozatala;
  • a webhely bármely anyagának nyilvános előadása és/vagy bemutatása;
  • a Webhely bármilyen módon történő használata, amely káros vagy káros lehet a webhelyre;
  • a Webhely bármilyen módon történő használata, amely befolyásolja a felhasználók hozzáférését ehhez a webhelyhez;
  • a Webhely használata a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel ellentétes, vagy bármilyen módon kárt okozhat a Webhelynek, vagy bármely személynek vagy üzleti szervezetnek;
  • bármilyen adatbányászat, adatgyűjtés, adatkinyerés vagy bármilyen más hasonló tevékenység a jelen Webhellyel kapcsolatban;
  • a Webhely használata bármilyen hirdetési vagy marketing tevékenységhez.

A Webhely bizonyos területeihez Ön nem férhet hozzá, és a sportfogadastippek.com továbbra is korlátozhatja az Ön hozzáférését a Webhely bármely területéhez, bármikor, abszolút belátása szerint. Bármilyen felhasználói azonosító és jelszó, amellyel ehhez a Webhelyhez rendelkezik, bizalmas, és Önnek is meg kell őriznie a titoktartást.

Az Ön tartalma

A Webhely jelen Általános Szerződési Feltételeiben az „Ön tartalom” bármely hang-, videó-szöveg, kép vagy egyéb anyag, amelyet a Webhelyen való megjelenítésre választ. Az Ön Tartalmának megjelenítésével Ön nem kizárólagos, világszerte visszavonhatatlan, allicenc licencet biztosít a sportfogastatippek.com számára, hogy felhasználja, reprodukálja, adaptálja, közzéteszi, lefordítsa és terjeszti azt bármilyen és minden médiában.

Tartalmának a sajátjának kell lennie, és nem sértheti harmadik fél jogait. A sportfogastatippek.com fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az Ön Tartalmát erről a webhelyről.

Nincs garancia

Ez a Webhely „ahogy van”, minden hibával együtt, és a sportfogadastippek.com nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát a jelen Webhellyel vagy a Webhelyen található anyagokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően, ezen a Webhelyen semmi sem értelmezhető tanácsként.

A felelősség korlátozása

A sportfogadastippek.com, sem annak tisztségviselői, igazgatói és alkalmazottai semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a Webhely Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a felelősség szerződésben áll fenn. A sportfogastatippek.com, beleértve annak tisztségviselőit, igazgatóit és alkalmazottait, nem tehető felelőssé semmilyen közvetett, következményes vagy különleges felelősségért, amely a Webhely Ön általi használatából ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg.

Kártalanítás

Ön ezúton a lehető legteljesebb mértékben kártalanítja a sportfogastatippek.com-ot minden és/vagy minden olyan felelősség, költség, követelés, kereseti ok, kár és költség ellenében, amely bármilyen módon felmerül a jelen Feltételek bármely rendelkezésének megszegésével kapcsolatban. .

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul az alkalmazandó törvények értelmében, az ilyen rendelkezéseket törölni kell, anélkül, hogy ez érintené a jelen Szerződés többi rendelkezését.

A feltételek változata

A sportfogadastippek.com bármikor felülvizsgálhatja ezeket a Feltételeket, ahogy jónak látja, és a webhely használatával Ön rendszeresen felülvizsgálja ezeket a feltételeket.

Hozzárendelés

A sportfogadastippek.com engedély nélkül engedményezheti, átruházhatja és alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit. Ön azonban nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit.

Teljes szerződés

Ezek a Feltételek alkotják a teljes megállapodást a sportfogadastippek.com és Ön között a Webhely Ön általi használatával kapcsolatban, és felülírnak minden korábbi megállapodást és megállapodást.

Irányadó jog és joghatóság

Ezekre a Feltételekre az irányadókHU állam törvényeivel összhangban értelmezik, és Ön aláveti magát a HU-ban található állami és szövetségi bíróságok nem kizárólagos joghatóságának az esetleges viták megoldása tekintetében.